Alergija pogoršava simptome astme

Neke osobe sa astmom mogu da imaju prisutnu preosetljivost na…

Dok je toplog vremena biće i alergija!

Sa toplijim vremenom, nažalost, stižu i problemi poznati kao alergija…