Strategija lečenja alergijskog rinitisa.

Alergija je prekomerna reakcija imunološkog sistema. Alergije ili stanja preosetljivosti podrazumevaju oštećenja tkiva koja nastaju unošenjem antigena u organizam koji je već bio u kontaktu sa istim antigenom, znači u imunizovan organizam. Alergije se zbog svoje velike učestalosti nazivaju epidemijom 21. veka. U najčešće alergijske bolesti spadaju alergijski rinitis, bronhijalna astma i atopijski dermatitis.
Rinitis je simptomatski poremećaj nazalne sluznice koji se odlikuje nazalnom sekrecijom, svrabom, kijanjem i nazalnom opstrukcijom.
 
Alergijski rinitis (AR) je alergenom pokrenuta, IgE posredovana hronična upala sluzokože nosa.
 
Po ranijoj podeli alergijskog rinitisa kod pacijenata koji su ispoljavali tegobe samo u periodima polenacije drveća, trava i korova, ovaj tip alergijskog rinitisa se naziva sezonski.
 
Drugi tip alergijskog rinitisa se nazivao perenijalni, a javlja se kod pacijenata koji osećaju tegobe tokom cele godine za alergene zatvorenog prostora, tj. grinje kućne prašine.
 
Prema novijim ARIA (Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma) smernicama alergijski rinitis je klasifikovan na intermitentni i perzistentni. Na osnovu ove podele, pacijenti koji imaju simptome duže od četiri dana u nedelji ili više od četiri nedelje tokom godine, imaju perzistentni oblik alergijskog rinitisa. U zavisnosti od težine simptoma i njihovog uticaja na kvalitet života, obe forme alergijskog rinitisa mogu biti blage, umerene i teške forme.
 
Klinička slika alergijskog rinitisa
Tipični simptomi i znaci kod obolelih od alergijskog rinitisa su pojačana, vodenasta sekrecija iz nosa (rinoreja), svrab nosa, kijanje, često po više puta u seriji i nazalna kongestija. Kod nekih pacijenata javlja se svrab nepca i ušnih kanala.
 
Zbog slivanja sekreta u ždrelo često se javlja i suvi kašalj. Teskoba u grudima, otežano disanje i gušenje imaju osobe koje pored alergijskog rinitisa imaju i pridruženu astmu. Simptomi se pogoršavaju sa povećanjem ekspozicije alergenu odgovornom za alergiju (npr. nakon košenja trave ili spavanja na perjanom jastuku). Karakteristične simptome može da prati i malaksalost, ekscitiranost, anksioznost, depresija, pad koncentracije, poremećaj spavanja.
 
Urbanizacija, industrijalizacija, zagađenje i klimatske promene ubrzano povećavaju učestalost alergijskih bolesti. Lečenje alergija je kompleksno i ima za cilj kontrolu najznačajnijih simptoma bolesti na različitim nivoima.
 
Strategija lečenja alergijskog rinitisa se zasniva na komplementarnoj primeni nekoliko pristupa: edukaciji pacijenta, koja je uvek indikovana, primeni mera prevencije, tj. izbegavanju alergena kad god je moguće, farmakoterapiji i alergenskoj imunoterapiji koja predstavlja specifican vid imunomodulatornog lečenja. Što se farmakoterapije tiče, ne postoji jedan idealan lek za lečenje alergijskog rinitisa. Idealan lek za alergijski rinitis. bi trebalo da bude efikasan u otklanjanju simptoma i rane i kasne faze alergijske reakcije, tj. da antagonizuje efekte histamina, kao ključnog medijatora rane faze i spreči simptome kao što su kijanje, svrab i curenje iz nosa, ali i simptome koji nisu direktno posredovani histaminom, kao sto je nazalna kongestija.
 
Antihistaminici su indikovani kao prva farmakoterapijska linija.
Intranazalni kortikosteroidi (INKS) u kombinaciji sa antihistaminicima koriste se u lečenju umerenog i teškog oblika AR.
Antagonisti leukotrienskih receptora imaju određeni blaži uticaj na nazalnu kongestiju i mogu se koristiti kao terapija drugog ili trećeg reda u kombinaciji sa antihistaminicima i INKS, naročito kod pacijenata koji imaju i pridruženu bronhijalnu astmu.
Upotreba slanih rastvor i masti u održavanju higijene nosa dovodi do mehaničkog uklanjanja alergena sa nazalne sluzokože, a takodje ima i dejstvo kao blagi dekongestant. Bitno je napomenuti da je farmakoterapiju neophodno koristiti kontinuirano duži vremenski period, sve dok su prisutni simptomi bolesti. Pravilna upotreba terapije može značajno poboljšati kvalitet života kod pacijenata sa AR.
PRIMED 2 je prirodni preparat na bazi meda i kalcijuma prirodnog porekla. Preparat PRIMED 2 se preporučuje u slučaju:
astme,
bronhitisa,
alergijskog rinitisa,
sinuzitisa,
hronične opstruktivne bolesti pluća (HOBP),
pušačkog kašlja.
Aktivni sastojci preparata podstiču razgradnju i iskašljavanje gustog sekreta, olakšavajući protok vazduha u disajnim putevima. Smanjuju preosetljivost disajnih organa na alergene iz vazduha i deluju na opuštanje disajnih puteva, čime ublažavaju simptome alergije.