Uzroci nastanka i pogoršanja astme.

Nasleđe može igrati određenu ulogu u nastanku astme, ali…