HOBP obolelima narušava kvalitet života

Kako počne grejna sezona i poveća se aerozagađenje u gradovima,…