Gušenje, najopasnija komplikacija alergije!

KOPRIVNjAČU mogu da izazovu bezazlena stanja poput ispijanja…