HOBP je bolest koja se može sprečiti!

Simptomi HOBP su: hronični produktivni kašalj, zviždanje…

Problemi sa disanjem- da li je u pitanju astma?

Problemi sa disanjem ne samo da mogu biti znak astme, već su…

Emfizem pluća

Emfizem predstavlja hronično, progresivno oboljenje pluća čiji…

Kako HOBP utiče na disanje?

Hronična opstruktivna bolest pluća (HOBP, COPD) je ozbiljan…

Život sa emfizemom pluća

Iako je emfizem hronično, progresivno oboljenje pluća za koje…

Kako nastaje emfizem pluća?

Emfizem predstavlja hronično, progresivno oboljenje pluća…