Pneumokonioze

Pneumokonioze nastaju kao profesijska oboljenja u osoba čija…