Šta je to ARDS?

Šta je Akutni (adultni) Respiratorni Distres Sindrom (ARDS)? Akutni…