Opstruktivne

 • Astma
 • Hronična opstruktivna bolest pluća ( hronični bronhitis, emfizem)
 • Bronhiektazije
 • Bronhiolitis
 • Cistična fibroza

Restriktivno – parenhimne

 • Sarkoidoza
 • Idiopatska plućna fibroza
 • Pneumokonioza
 • Intersticijalne bolesti pluća izazvane lekovima ili radijacijom

Restriktivno- ekstraparenhimne

 • Slabost ( paraliza dijafragme )
 • Mijastenija gravis
 • Guillain- Barreov sindrom
 • Mišićne distrofije
 • Povrede cervikalnog dela kičme

Grudni zid

 • Kifoskolioza
 • Gojaznost
 • Ankilozirajući spondilitis