Devijacija nazalnog septuma

To je deformacija pregrade između nozdrva. Često se javlja…