Devijacija nazalnog septuma

/
To je deformacija pregrade između nozdrva. Često se javlja…