Kako HOBP utiče na disanje?

Hronična opstruktivna bolest pluća (HOBP, COPD) je ozbiljan zdravstveni problem koji se razvija u plućima, a tokom vremena izaziva teške probleme sa disanjem. Hronična opstruktivna bolest pluća obuhvata i emfizem i hronični bronhitis. Glavna karakteristika HOBP je oštećenje disajnih puteva koje ometa normalan protok vazduha, tako da vremenom dolazi do otežanog udisanja i izdisanja vazduha iz pluća.

Kod veoma uznapredovale HOBP, nedostatak vazduha i drugi simptomi mogu toliko biti izraženi da ometaju najosnovnije aktivnosti, kao što su kućni poslovi, hodanje, kupanje i oblačenje.

Zdravi disajni putevi su elastični. Normalno, u toku prolaska vazduha kroz disajne puteve dolazi do njihovog širenja i skupljanja na prvobitnu veličinu. Kod HOBP disajni putevi više nisu elastični, tako da više nije moguće normalno širenje i skupljanje disajnih puteva. Takođe, dolazi do proširenja disajnih puteva i nakupljanja sekreta koji blokira normalan protok vazduha i razmenu gasova u disajnim putevima.

Najčešće prisutni simptomi HOBP su otežano disanje, kašalj sa ili bez iskašljavanja, osećaj nedostatka vazduha, brzo zamaranje.

Najveći broj osoba sa HOBP su dugogodišnji pušači, što ukazuje na ogroman uticaj duvanskog dima na razvoj hroničnog bronhitisa i drugih opstruktivnih bolesti pluća. Prestanak pušenja je jedan od osnovnih koraka u tretmanu HOBP. Bez obzira na primenjenu terapiju, ukoliko se nastavi izlaganje duvanskom dimu, ne samo da ne može doći do poboljšanja kliničke slike, već se progresivno nastavlja oštećenje disajnih puteva i pogoršavaju simptomi.

Lek za HOBP još uvek nije otkriven. Lekovi koji se primenjuju kod obolelih imaju za cilj da opuste disajne puteve, olakšaju izbacivanje nakupljenog sekreta i time olakšaju tegobe osobama koje boluju od HOBP, međutim, još uvek nije otkriven lek koji bi mogao da ukloni sva postojeća oštećenja disajnih puteva.

Od prirodnih preparata koji se mogu koristiti kao dopuna tretmanu, povoljno dejstvo pokazuje PRIMED 2 Diši lako. PRIMED 2 je prirodna formula na bazi meda, bez konzervansa, veštačkih boja i drugih aditiva. Aktivni sastojci preparata pomažu razgradnju gustog sekreta i olakšavaju iskašljavanje, čime se disajni putevi oslobađaju i omogućava normalan protok vazduha.