Vrste bronhitisa

Bronhitis može biti akutan ili hroničan, uzrokovan virusima, bakterijama i drugim mikroorganizmima, a može biti i alergijski. Akutni bronhitis obično prolazi za nekoliko dana ili nedelja, dok alergijski bronhitis obično ima hroničan tok. Pojava alergijskog bronhitisa može da bude izazvana različitim „okidačima“, kao što je duvanski dim, zagađenje ili čestice prašine.

Hronični bronhitis može da se svrsta u hronične opstruktivne bolesti pluća, zajedno sa emfizemom. Hronični bronhitis traje nekoliko meseci ili duže.

Bronhitis je praćen upalom ili otokom sluzokože disajnih puteva koji sprovode vazduh u pluća. Pored upale, postoji i povećano stvaranje sekreta u disajnim putevima. Ovaj sekret (mukus) inače  ima zaštitnu ulogu, ali u situaciji kada ima previše sekreta, to može da otežava normalan protok vazduha u disajnim putevima.

Kašalj je karakterističan simptom bronhitisa, bez obzira na njegov uzrok i trajanje. Kod akutnog bronhitisa, kašalj obično traje do nekoliko nedelja, za razliku od hroničnog bronhitisa, kada kašalj može da traje i više meseci.

Iskašljavanje manje ili veće količine sekreta je takođe prisutno, a u zavisnosti od vrste bronhitisa, može da se razlikuje izgled sekreta.

Duvanski dim se navodi kao najčešći uzrok hroničnog bronhitisa. U duvanskom dimu može da se nađe ogroman broj štetnih materija koje kada dospeju u disajne puteve deluju kao iritansi i dovode do povećanog stvaranja sekreta.

Hronična izloženost duvanskom dimu je jedan od najpoznatijih faktora rizika za pojavu alergijskog bronhitisa. Pored duvanskog dima, kao rizikofaktori pominju se profesionalna izloženost nekim hemijskim isparenjima, aerozagađenje, i dr.

Tretman bronhitisa može da se razlikuje u zavisnosti od uzroka, o čemu lekar donosi odluku nakon pregleda i odgovarajućih analiza.