HOBP je bolest koja se može sprečiti!

Simptomi HOBP su: hronični produktivni kašalj, zviždanje („sviranje“) u grudima i osećaj nedostatak vazduha (dispnea) koji je i glavni simptom ove bolesti. Mnogi bolesnici smatraju pojavu ovih simptoma delom normalnog procesa starenja, iako su znaci ozbiljnog oboljenja koje zahveta lečenje.
U početku se nedostatak vazduha javlja pri većem naporu. Sa napredovanjem bolesti podnošenje napora je sve teže, bolesnik ostaje bez daha u toku svakodnevnih aktivnosti kao što su penjanje uz nekoliko stepenica, hod po ravnom ili čak jutarnje umivanje i blačenje.
Tok bolesti se karakteriše periodima stabilnog stanja, a ona se povremeno remete pojavom akutnih pogoršanja (egzacerbacije) kada u kratkom vremenskom periodu dolazi do pogoršanja simptoma i obično je potrebna promena dotadašnje terapije.
Bolest ima progresivan karakter, što znači da napreduje od najblažih ka najtežim poremećajima.
HOBP je oboljenje koje ugrožava život i pogoršava se ako se ne leči.
Najčešći uzrok nastanka HOBP je duvanski dim, uključujući cigarete, lulu, cigare i druge oblike pušenja duvana popularne u mnogim zemljama.
Prema mnogobrojnim ispitivanjima 80-90% osoba sa dijagnozom HOBP su hronični pušači ili bivši pušači. Ipak, u jednom znatno manjem procentu HOBP nastaje i kod nepušača jer postoje i drugi faktori rizika za nastanak HOBP, a to su:
Prašine i hemikalije na radnom mestu (isparenja, iritansi i dimovi) kada je izloženost dovoljno intenzivna ili dugotrajna;
Zagađenje vazduha u zatvorenom prostoru nastalo od sagorevanja bioloških goriva za kuvanje i zagrevanje u slabo provetravanim prostorijama;
Zagađenje vazduha na otvorenom prostoru dodatno opterećuje pluća udahnutim česticama, iako izgleda da je njegova uloga u izazivanju HOBP mala;
Pasivno pušenje može biti faktor pogoršanja disajnih simptoma;
Urođeni deficit alfa-1-antitripsina (AAT). To je genetski oblik HOBP i prilično je redak. Prenosi se rođenjem preko jednog ili oba roditelja. Početak tipičnih simptoma emfizemske bolesti kod osoba sa deficitom AAT je obično u trećoj ili početkom četvrte decenije života, što je znatno ranije nego što je početak HOBP kod pušača. Deficit se dijagnostikuje posebnim krvnim analizama.
Lečenje HOBP-a
Prva i osnovna mera lečenja je PRESTANAK PUŠENJA ili izlaganja štetnim uticajima.
Druga su lekovi gde je, kao i kod astme, osnova u inhalacionoj terapiji, ali je ovde baza od koje se počinje: bronhodilatator ( lek koji širi disajne puteve ), vremenom se dodaje inhalacioni glikotikoid (lek koji smanjuje zapaljenje).
U mere lečenja još spadaju i kiseonik, aparat za neinvazivnu ventilaciju, rehabilitacija, vakcinacija protiv gripa i pneumokoka, hirurško lečenje (transplantacija pluća).
Kada je bolest stabilna, uz korišćenje redovne terapije, prestanak pušenja, sprovođenje rehabilitacije i vakcinacije protiv gripa i pneumokoka, pacijenti se prate ambulantno.
Međutim, deo pacijenata ima manje ili više česta pogoršanja bolesti kada se moraju lečiti u bolnici . Veoma često infekcija disajnih puteva dovodi do pogoršanja HOBP-a.
PRIMED 2 diši lako je prirodni preparat na bazi kristalizovanog lipovog meda i kalcijuma. Aktivni sastojci preparata podstiču razgradnju i iskašljavanje gustog sekreta, olakšavajući protok vazduha u disajnim putevima. Smanjuju preosetljivost disajnih organa na alergene iz vazduha i deluju na opuštanje disajnih puteva,
PRIMED 2 se preporučuje u slučaju:
astme,
bronhitisa, i upqle pluća
alergijskog rinitisa,
sinuzitisa,
hronične opstruktivne bolesti pluća (HOBP),
pušačkog kašlja.