Hronična opstruktivna bolest pluća: upozoravajući simptomi

Hronična opstruktivna bolest pluća (HOBP) je jedna od čestih bolesti pluća koja progresivno narušava normalnu funkciju disanja. Skoro po pravilu javlja se kao posledica dugogodišnjeg pušenja. Osim pušenja, uzrok HOBP može biti i hronična izloženost toksičnim materijama i isparenjima.

Simptomi HOBP u početku mogu biti diskretni, pa se često pogrešno protumače kao obična prehlada. Međutim, kako simptomi ne prolaze i postaju sve izraženiji simptomi opstrukcije, polako se napreduje ka postavljanju prave dijagnoze.

HOBP ima hroničan, progresivan tok, sa postepenim pogoršanjem simptoma. Do sada, lek za HOBP nije otkriven, tkao da najbolji način lečenja HOBP je zapravo prevencija nastanka bolesti. Ukoliko je već došlo do razvoja HOBP, preduzetim merama lečenja se može uticati na usporavanje brzine napredovanja i pogoršanja simptoma, sa što dužim očuvanjem funkcije disanja.

Simptomi koji mogu da probude sumnju na postojanje HOBP

 • Plitko disanje, “kratak dah” pri obavljanju svakodnevnih aktivnosti
 • Zviždanje u plućima (vizing)
 • Osećaj stezanja u grudima
 • Uporan kašalj
 • Povećano stvaranje sekreta u disajnim putevima
 • Hroničan umor
 • Česte respiratorne infekcije

Međutim, svi ovi simptomi mogu biti prisutni i kod nekih drugih poremećaja na nivou respiratornih organa. Astma, bronhitis i druge respiratorne bolesti takođe mogu da se manifestuju pomenutim simptomima, tako da je u slučaju postojanja gore navedenih simptoma neophodno sprovesti odgovarajuće dijagnostičke procedure u cilju otkrivanja uzroka disajnih tegoba.

Od prirodnih preparata koji mogu da pomognu u tretmanu HOBP, preporučujemo PRIMED 2.

PRIMED 2 je prirodan preparat na bazi kristalisanog lipovog meda i kaclijuma.

PRIMED 2 DIŠI LAKO se preporučuje u slučaju:

 • astme,
 • bronhitisa,
 • alergijskog rinitisa,
 • sinuzitisa,
 • hronične opstruktivne bolesti pluća (HOBP),
 • pušačkog kašlja.

PRIMED 2 možete poručiti online ovde