Akutni tracheitis

Respiratorne bolestiTraheja je glavni disajni put koji vodi vazduh koji udišemo do pluća. Deli se na dva glavna bronha i zatim dalje poput grana na drvetu na mnogo sitnije bronhije.

Akutni traheitis je upala sluzokože (unutrašnjeg sloja) dušnika. Često je komplikacija virusnih infekcija gornjih disajnih puteva, naročito prehlade i gripa. To je bakterijska infekcija koju mogu izazvati bakterije pneumokok, hemofilus influence ili zlatni stafilokok. On se može javiti kao komplikacija i drugih bolesti kao što su morbili i veliki kašalj kao i posledica dreniranja zagnojenih sinusa, štetnog dejstva prašine, gasova. Od ove bolesti češće obolevaju oni koji sa skloni alergijama i koji imaju češće upale gornjh disajnih puteva.

Zapaljenski proces retko ostaje samo na nivou traheje nego se spušta i zahvata bronhije.

Simptomi koji ukazuju na postojanje akutnog traheitisa su:

 • Duboki, nadražajni i neproduktivan kašalj, sličan onome kod krupa.
 • Bol i osetljivost iza grudne kosti.
 • Visoka temperatura.
 • Otežano disanje.
 • Piskav zvuk pri disanju, stridor.
 • Tegobe se pogoršavaju pri udisanju hladnog vazduha.

Dijagnoza akutnog traheitisa

Lekar će pri pregledu obavezno poslušati disanje i oceniti stanje pluća. Ono što se može primetiti, naročito kod dece je uvlačenje međurebarnih mišića kao znak da je disanje otežano.

Laboratorijski nalazi koji se mogu u ovom slučaju uraditi jesu:

 • Nivo kiseonika u krvi.
 • Rtg traheje.
 • Bris nazofarinksa ili traheje radi utvr]ivanja prisustva bakterija i odre]ivanja antibiotske terapije.

Lečenje akutnog traheitisa se sastoji iz sledećih mera:

 • Antibiotska terapija je često potrebna.
 • Smirivanje kašlja antitusicima.
 • Izbegavanje hladnog vazduha.
 • Uklanjanje štetnih materija iz vazduha koji se udiše npr dim cigarete.

Kod dece stanje zna da bude nešto komplikovanije. Njihov dušnik je dosta uži pa ga lako blokira otok sluzokože što dovodi do nemogućnosti disanja. Zbog toga je akutni traheitis kod dece stanje koje često zahteva hitnu medicinsku pomoć. Ona se sastoji od postavljanja endotrahealne cevi, koja će mu pomoći pri disanju. Redovno se prati disanje deteta i eventualno se daje dodatni kiseonik ako je to potrebno. Dete dobija antibiotike putem infuzije. Dakle, obavezno se javite lekaru ako je Vaše dete imalo skoro infekciju gornjih disajnih puteva, ako je odjednom dobilo visoku temperaturu i ima kašalj koji se pogoršava.