Bronhiolitis

astmaDeteBronhiolitis je zapaljenje bronhiola – najmanjih i najužih disajnih puteva. Bronhiole dovode vazduh do samih alveola gde se on obogaćuje kiseonikom, a oslobađa od ugljen dioksida.

Bronhiolitis je izazvan najčešće virusnom infekcijom ( influenca virus, parainfluenca virus, adenovirusi, rinovirusi, respiratorni sincicijelni virusi). Iako bronhiolitis može izgledati krajnje benigno i nalik na običnu prehladu može se često iskomplikovati i javiti se potreba za bolničkim lečenjem. Komplikacije koje se dešavaju su sekundarne bakterijske infekcije i češća pojava astme u kasnijem životnom dobu.

Oboleli od bronhiolitisa su u preko 90% slučajeva deca između 1 i 9 meseci starosti i to u zimskom periodu. Češće oboljevaju deca koja nisu dojena, ranije rođena i deca koja imaju pridružene druge bolesti pluća.

Kako se manifestuje bronhiolitis?

Tokom prvih dana bolest liči na običnu prehladu i javljaju se sledeći simptomi:

  • Curenje iz nosa, zapušen nos.
  • Blago povišena temperatura.

Kasnije se razvijaju sledeći simptomi.

  • Otežano disanje.
  • Vizing.
  • Plavičasto prebojena koža, lupanje srca.

Dijagnoza bronhiolitisa se postavlja na osnovu heteroanamneze uzete od roditelja. Rendgenski snimak pluća pokazuje nespecifične promene koje bude sumnju na bronhiolitis. Uzorak mukusa je korisno testirati na prisustvo virusa ili bakterija. Analiza krvi pokazuje da je u pitanju virusna infekcija.

Lečenje bronhiolitisa je u osnovi simptomatsko. Antibiotici se primenjuju samo u slučaju sprečavanja bakterijske infekcije. Koriste se bronhodilatatori u inhalacijama kao i antivirusni lekovi koji smanjuju dužinu trajanja bolesti.