Fizički napor kao okidač astme

Astma je hronično nezarazno oboljenje pluća koje se karakteriše povremenom pojavom disajnih tegoba uzrokovanih spazmom disajnih puteva i zapaljenskom reakcijom sa povećanim stvaranjem sekreta.

Postoji veliki broj faktora koji mogu da provociraju pojavu simptoma astme. Često se kao “okidači” pominju zagađenje iz vazduha, polen, duvanski dim i dr.

Kod nekih osoba, u toku intenzivne fizičke aktivnosti takođe može da dođe do pojave spazma disajnih puteva i karakterističnih disajnih tegoba. Simptomi koji se obično javljaju su kratak dah, zviždanje u plućima, kašalj drugi simtpomi, u toku ili neposredno nakon fizičke aktivnosti.

Ovo stanje se često označava i kao bronhokonstrikcija izazvana fizičkom aktivnošću, čime se naglašava da je je fizička aktivnost samo provocirajući faktor, a ne uzrok astme.

Većina osoba kod kojih je fizička aktivnost prepoznata kao okidač astme zapravo mogu da nastave da se bave fizičkom aktivnošću, samo sa određenim prilagođavanjem vrste aktivnosti i terapije.

Znaci i simptomi

Obično se u toku ili nakon završene aktivnosti javljaju simptomi koji mogu da traju i duže od sat vremena, ukoliko se ne primeni terapija. Kao posledica otežanog disanja javlja se i brže zamaranje u toku vežbanja. Izbegavanje aktivnosti primećuje se češće kod dece koja imaju ovaj problem.

Još uvek nije razjašnjeno zašto kod osetljivih osoba dolazi do spazma. Smatra se da doprinos mogu da imaju i hladan vazduh, dnosno udisanje hladnog ili suvog vazduha, kao i zagađenje iz okoline.

Kako fizička aktivnost može imati veliki broj korisnih efekata na organizam, svakako ne bi trebalo da se izbegava. U odnosu na izraženost problema, lekar će preporučiti adekvatnu terapiju koju je važno redovno koristiti, kako bi se smanjila mogućnost pojave simptoma. Takođe, pri bilo kakvom primećenom pogoršanju, lekar može dodatno korigovati propisanu terapiju, kako bi se na najbolji način problem kontrolisao i omogućilo optimalno održavanje aktivnosti.