Hronične bolesti disajnih puteva

Disajni putevi i organi imaju vitalno važnu ulogu u organizmu: omogućavanje procesa disanja. Nakon udisaja, vazduh prolazi kroz sistem disajnih puteva, sve do najsitnijih delova, alveola. Na nivou alveolarne kapilarne membrane vrši se razmena kiseonika i ugljen-dioksida. Da bi se ovaj proces nesmetano obavljao, disajni putevi i organi moraju biti očuvani.

Hronične zapaljenske bolesti disajnih puteva i organa koje dugo traju dovode do narušavanja normalne građe i funkcije disajnih organa. Zapaljenska reakcija dovodi do oštećenja sluzokože i zidova alveola, nakupljanja sekreta i sužavanja disajnih puteva. Sve ovo zajedno progresivno dovodi do smanjenja normalne funkcije pluća i pojave karakterističnih simptoma za bolesti disajnih organa.

Hronične bolesti disajnih puteva obično su praćene sledećim simptomima:

  • Otežano disanje
  • Osećaj gušenja
  • Kratak dah
  • Osećaj nedostatka vazduha
  • Zviždanje (vizing) pri disanju
  • Kašalj
  • Iskašljavanje
  • Malaksalost
  • Brzo zamaranje

Svi ovi simptomi ne moraju biti prisutni zajedno. U ranom stadijumu razvoja može postojati samo osećaj težeg disanja i zamaranja, a kako bolest napreduje, tako se pridružuju ostali simptomi.

Hronične opstruktivne bolesti pluća u izraženom obliku ispoljavanja u značajnoj meri remete normalno obavljanje svakodnevnih aktivnosti i čest su razlog bolovanja.

Mere prevencije hroničnih plućnih bolesti podrazumevaju izbegavanje faktora koji mogu da izazovu oštećenje disajnih puteva (duvanski dim, aerozagađenje, toksične isparljive materije i dr.), zdravu ishranu i uopšte, vođenje zdravog načina života.

Ukoliko već dođe do razvoja bolesti, sprovođenje odgovarajućeg terapijskog režima ima za cilj usporenje napredovanja oštećenja disajnih puteva, poboljšanje funkcije disanja, ublažavanje simptoma i omogućavanje što normalnijeg funkcionisanja obolelog u obavljanju svakodnevnih aktivnosti i obaveza.

Kao prirodno rešenje za disajne probleme posebno povoljno dejstvo pokazuje PRIMED 2 preparat.

PORUČITE PRIMED 2 ONLINE!

PRIMED 2 je prirodan preparat na bazi kristalisanog lipovog meda i kalcijuma.
Ne sadrži veštačke boje, konzervanse i druge aditive.

PRIMED 2 ispoljava povoljno dejstvo kod osoba koje imaju:

ASTMU,
BRONHITIS,
ALERGIJSKI RINITIS,
SINUZITIS,
HRONIČNU OPSTRUKTIVNU BOLEST PLUĆA (HOBP),
PUŠAČKI KAŠALJ.