Simptomi HOBP na koje treba obratiti pažnju

Hronična opstruktivna bolest pluća (HOBP) je poremećaj koji je uobičajeno praćen kašljem i otežanim disanjem.

Kako HOBP ima hroničan tok, oboleli se postepeno navikavaju na prisustvo problema i uče da žive sa simptomima koji prate HOBP. Simptomi HOBP mogu da imaju različit intenzitet i mogu da variraju u zavisnosti od opšteg stanja pacijenta i prisustva drugih udruženih poremećaja.

Dobro praćenje simptoma važno je u tretmanu HOBP, kako bi se na vreme uočilo pogoršanje i pojava komplikacija.

Na koje simptome treba obratiti pažnju?

 • Nemogućnost obavljanja svakodnevnih aktivnosti
  Većina obolelih, uz odgovarajuću terapiju može da zadrži sasvim zadovoljavajući nivo dnevnih aktivnosti. Ukoliko primetite da se i pored redovne terapije osećate loše, ukoliko vam je potrebno da češće odmarate u toku uobičajenih aktivnosti, trebalo bi da se obratite vašem lekaru, kako bi se utvrdio uzrok pogoršanja tegoba.
 • Problemi sa spavanjem
  Osobe sa HOBP mogu da imaju poteškoće u uspostavljanju sna. To je uglavnom posledica traženja odgovarućeg položaja u kome je najlakše disanje. Nekada, kod HOBP može da bude prisutna i sleep apnea koja dodatno pogoršava kvalitet sna.
 • Pogoršanje kašlja
  Kašalj je jedan od osnovnih simptoma HOBP. Pojačanje intenziteta kašlja, pojava zelenkastog ispljuvka uz poremećaj opšteg stanja može da ukazuje na pojavu infekcije. Respiratorne infekcije kod obolelih od HOBP dodatno otežavaju disanje, tako da je neophodno na vreme postaviti dijagnozu i sprovesti odgovarajuće lečenje.
 • Zviždanje (vizing)
  Vizing nastaje kada postoji prepreka normalnom kretanju vazduha kroz disajne puteve. Kod obolelih od HOBP vizing je uglavnom uvek prisutan u manjoj meri. Ukoliko se vizing pogoršava, trebalo bi da se proveri šta je uzrok pogoršanja.
 • Bol u grudnom košu
  Bol u grudnom košu pri disanju može da bude simptom upale pluća. Obično nije konstantan, već se javlja i pogoršava u toku disajnih pokreta.

Praćenje simptoma i njihovog pogoršanja važno je u proceni efikasnosti tretmana HOBP. Dobar tretman HOBP važan je za očuvanje kvaliteta života obolelog i obavljanje svakodnevnih aktivnosti.