Veza između alergije i astme

Iako alergija sama po sebi ne uzrokuje pojavu astme, kod određenog broja osoba može da postoji udruženo postojanje ova dva poremećaja.
Takođe, učestalost astme je veća kod osoba koje su kao deca imale neki oblik alergije ili kod kojih u porodici postoje slučajevi nekih autoimunih poremećaja.
Alergija može da pogorša simptome astme
Veliki broj dece ima pogoršanje simptoma astme pri izloženosti alergenima. Najčešći alergeni iz spoljašnje sredine su grinje, buđ, polen i perut kućnih ljubimaca.
Kada neko ima alergiju, uobičajeni simptomi su kijanje, zapušen nos i suzenje očiju. Kod osobe koja uporedo ima i astmu, ovi simptomi kongestije mogu da pogoršaju postojeće, ili da provociraju pojavu novih simtoma.
Ukoliko je došlo do pogoršanja kontrole astme, ukoliko su pogoršanja česta i pored upotrebe propisane terapije, trebalo bi da se utvrdi da li postoji preosetljivost na neki od alergena. Na raspolaganju su različite vrste testova na poznate inhalacione i nutritivne alergene.
U slučaju da se alergo testovima utvrdi preosetljivost na neki od alergena, najbolji način kontrole je izbegavanje alergena. Ovaj način kontrole je ujedno i najteži za realizaciju, ukoliko se radi o nekom alergenu koji je široko zastupljen, kao što su grinje, polen, prašina i dr. U slučaju nemogućnosti da se alergeni izbegnu, lekar može da propiše odgovarajuću terapiju koja će smanjiti ispoljavanje alergije.
Na ovaj način bi trebalo da se smanji provocirajuće delovanje alergije na ispoljavanje simptoma astme.