Kako astma utiče na disanje?

Astma je hronično nezarazno oboljenje pluća koje karakteriše povremena pojava sipmtoma kao što su otežano disanje i kašalj. Iako je poznata veoma dugo, još uvek nije otkriven jedinstveni uzrok nastanka astme, a samim tim ni lek za ovo oboljenje.

Veoma veliki broj ljudi širom sveta ima problem sa astmom. Simtomi mogu da budu različitog intenziteta i učestalosti javljanja. Kod nekih osoba simptomi su blagi, ređe se javljaju, mogu nekada da imaju pretežno sezonski karakter, dok su kod drugih osoba vrlo učestali, većeg intenziteta, što može da remeti i normalno funkcionisanje i obavljanje dnevnih aktivnosti.

Uobičajeno, napad astme praćen je zapaljenjem i otokom sluzokože disajnih puteva što otežava prolazak vazduha i dalje dovodi do pojave simptoma astme.

Da bi se proces disanja normalno odvijao, neophodno je da vazdušni putevi budu optimalno prohodni. Kada postoji neki proces koji smanjuje prohodnost disajnih puteva, kao što je to slučaj sa astmom, disanje može da bude otežano. Dalje, javlja se osećaj nedostatka vazduha, gušenje, što je sve dodatno praćeno kašljem. Može da bude prisutan i osećaj stezanja ili pritiska u grudnom košu.

Osobe sa astmom mogu da postanu preosetljive na delovanje određenih faktora iz sredine. Izloženost ovim faktorima za posledicu može da ima pojavu simtpoma astme, zbog čega se i nazivaju „provocirajući“ ili faktori „okidači“ astme.

Poznavanje mogućih „okidača“ astme ima značajnu ulogu u tretmanu astme, pored lekova koje lekar propisuje u cilju uklanjanja simptoma. Dobar tretman ima za cilj da omogući što bolje svakodnevno funkcionisanje bez simptoma astme.

PRIMED 2 je prirodna formula na bazi kristalisanog lipovog meda i kalcijuma.

Preporučuje se kod disajnih tegoba koje prate:

  • astmu,
  • bronhitis,
  • alergijski rinitis,
  • sinuzitis,
  • hroničnu opstruktivnu bolest pluća
  • pušački kašalj.