Astma i srce

Hronicno-plucno-srceKao posledica strukturnih i funkcionalnih bolesti pluća i plućne vaskularne mreže javlja se poremećaj poznat kao hronično plućno srce. Ovaj poremećaj podrazumeva hipertrofiju (uvećanje) i/ili dilataciju (proširenje) desne komore.
Hronično plućno srce se javlja kod 10% svih srčanih bolesnika. Ovaj poremećaj se javlja 5 puta češće kod muškaraca nego kod žena.
Sve bolesti koje kao posledicu mogu imati hronično plućno srce su podeljene u tri grupe:
1. Bolesti koje oštećuju disajne puteve i alveole: hronični bronhitis, bronhijalna astma, plućni emfizem, fibroza pluća, resekcija plućnog tkiva, cistična fibroza pluća, hipoksija na velikoj nadmorskoj visini.
2. Bolesti koje onemogućavaju normalne disajne pokrete grudnog koša: kifoskolioza, torakoplastika, poliomijelitis, fibroza pleure, Pickwickov sindrom
3. Bolesti koje oštećuju plućne krvne sudove i kapilare: fibroza plućnih arterija i vena, pritisak tumorskog tkiva, anemija srpastih ćelija, embolije, aneurizme, plućna tromboza, embolije različitog porekla.
U nastanku HPS veliku ulogu igraju i mnogi pogoršavajući činioci sredine (udisanje prašine, toksičnih isparenja, gasova, izlaganje visokim temperaturama vazduha), česte respiratorne bolesti i infekcije, loši uslovi života i nizak ekonomski standard. Na posebnom mestu po štetnosti se ističe duvanski dim i pušenje koje ima izuzetno nadražujuće dejstvo.
Klinička slika HPS je kombinacija kliničke slike oboljenja pluća koje je uzrok i kliničke slike hipertrofije i insuficijencije desnog srca. Ovom bolešću su najčešće pogođeni muškarci, srednjih godina, koji rade teške fizičke poslove u lošim i nepovoljnim radnim uslovima, kao i pušači. U anamnezi se javlja dugogodišnji kašalj od 5 do 10 godina, koji je praćen iskašljavanjem gnojavog i sluzavog ispljuvka. Paralelno sa plućnom bolesti razvijaju se simptomi insuficijencije desnog srca: zamaranje, gušenje pri naporima, kasnije i u miru. Kod bolesnika se zapaža crvenilo konjuktiva, crvena, topla i vlažna koža, podbulost lica, izbačenost očnih jabučica. Ovo bolesniku daje izgled žabe. Grudni koš je bačvast, disanje je ubrzano sa upotrebom pomoćne disajne muskulature. Često se javlja centralna cijanoza (modro prebojeni jezik i maljičasti prsti). Vratne vene su natekle,i kako bolest napreduje, vide se otoci na nogama i znaci ascitesa ( prisustvo tečnosti u trbušnoj duplji).
Dijagnoza
Postavlja se na osnovu anamneze, kliničkog pregleda, rendgenskog nalaza, EKG-a, ehokardigrafije (ultrazvuka) i kateterizacije srca. U bolesnika sa hipoksijom nalazi se policitemija (povišen broj krvnih ćelija), visok hematokrit, usporena sedimentacija i povećan nivo bikarbonata.
Lečenje hroničnog plućnog srca se sastoji od poboljšanja funkcije desnog srca i blagovremenog i pravilnog lečenja plućne bolesti sa ciljem da se što duže očuva plućna funkcija na najboljem mogućem nivou i da se odloži nastajanje plućne hipertenzije. U periodu akutnog popuštanja desnog srca daje se kiseonik i aminofilin. U izraženoj insuficijenciji desnog srca daju se diuretici i digitalis radi popravljanja kontraktilnosti oslabljenje desne komore. Povoljne efekte daju i vazodilatatori, nifedipin i hidralazin. U teškim slučajevima može se uraditi venepunkcija.
Prevencija HPS se sprovodi efikasnim i energičnim lečenjem plućnih infekcija, zabranom pušenja i zaštitom od aerozagađenja i prašine. Obavezna je vakcina protiv gripa.
Primed 2 diši lako je prirodni preparat koji pomaže u otklanjanju simptoma astme, hronične opstruktivne bolesti pluća i hroničnog bronhitisa. Pomaže u lečenju ovih bolesti i na prirodan način pročišćava pluća i olakšava disanje.
Primed 2 diši lako efikasno pomaže u izbacivanju sekreta iz disajnih puteva, ublažava gušenje i regeneriše oštećene bronhije.