Respiratorni sincicijalni virus i astma

2444_8901_bronhitis_200

 

Tokom ranog detinjstva, neki izazivači, poput virusa poznatog kao respiratorni sincicijalni virus-RSV izazvaju kod jako male dece bronhiolitis, stanje koje ima skoro identične simptome kao i astma: šištanje u plućima, kratak dah, stezanje u grudima, kašalj.
Da li RSV može dovesti do astme?
Stopa dečije astme nastavlja trend porasta, tako da se javlja potreba za istraživanjem šta je uzrokuje i šta se može učiniti da se spreči njen razvoj. Jedan od potencijalnih faktora rizika koji je identifikovan je upravo RSV, koji izaziva bronhiolitis kod dece. Neke studije su pokazale da javljanje bronhiolitisa izazvanog RSV povećava rizik za razvoj astme, ali su potrebna dodatana istraživanja da se okarakteriše ovaj odnos.
Da li je moje dete u opasnosti da dobije RSV?
Infekcija virusom RSV je najčešća u kasnu jesen i u rano proleće, a većina dece su uglavnom izložena ovom virusu nakon druge godine života. Osoba može da se zarazi virusom RSV kontaktom sa ljudima ili predmetima na kojima je virus prisutan. RSV može da se održi više od sat vremena na rukama i bilo gde na koži koja je izložena poljupcima i rukovanju. Ove činjenice su uopštene, mada veći rizik od dobijanja RSV imaju sledeće kategorije:
Deca koja borave u vrtićima i jaslama.
Izloženi duvanskom dimu, tj pasivni pušači.
Deca koja imaju brata ili sestru školskog uzrasta.
Koji su simptomi i kada se treba javiti lekaru?
Simptomi RSV infekcije su često zabrinjavajući i slični su onima koji se javljaju kod astme. Prisustvo sledećih simptoma pokazuje da je vašem detetu potrebna lekarska pomoć:
Otežano disanje.
Kašalj koji je skoro pa konstantan.
Ubrzano disanje deteta.
Angažovanje pomoćne muskulature pri disanju.
Nedostatak vazduha pri govoru.
Dete postaje bledo i apatično.
Plavičasta prebojenost usana i noktiju- cijanoza.
Roditelji i dečiji lekar neretko imaju dosta poteškoća u razlikovanju RSV infekcije i astme, naročito ako dete nije ranije imalo pojavu vizinga ili šištanja pri disanju. Da bi se utvrdilo da li su simptomi vašeg detata zaista zbog infekcije RSV, lekar će uzeti uzorak krvi i nazalnog sekreta da bi ustanovio eventualno prisustvo ovog virusa.
Kako sprečiti RSV infekciju ?
Jedan od najboljih načina sprečavanja RSV infekcije je redovno pranje ruku. Higijena ruku treba, pored vas i vašeg detata, da obuhvati i sve ososbe koje dodiruju vaše dete. Takođe, držite vaše dete dalje od male dece koja su prehlađena, imaju infekciju respiratornog trakta ili temperaturu. Ovakve mere su značajne, jer je RSV infekcija veoma česta kod male dece i lako se širi od jednog do drugog deteta. Takođe, da biste zaštitili svoje dete nemojte pušiti i nemojte dozvoliti drugima da to rade u blizini vašeg deteta.