Nealergijska (intrinsic) astma

AstmaNealergijski oblik astme je izazvan faktorma koji nisu alergeni. Mnogo češće se javlja kod odraslih nego kod dece. Kao i alergijski oblik, i nealergijska astma se odlikuje opstrukcijom disajnih puteva i inflamacijom, koja se makar delimično povlači pod uticajem lekova. Simptomi ovog oblika astme nisu povezani sa alergijskom reakcijom.

Mnogi simptomi alergijske i nealergijske astme su isti (kašalj, vizing, osećaj nedostatka vazduha, ubrzano, površno disanje i osećaj stezanja u grudima) ali se razlikuju u odnosu na okidače napada. U slučaju nealergijske astme to može biti udisanje hladnog ili suvog vazduha, stres, anksioznost, fizička aktivnost, zagađenje iz vazduha, isparenja, parfemi, insekticidi. Takođe, precipitirajući faktor može biti i respiratorna infekcija, virusna ili bakterijska. Imuni sistem nema udela u ispoljenim simptomima, serumski IgE nije povišen.

Cilj optimalnog lečenja astme je postizanje potpune kontrole i kvaliteta života sa najmanjom mogućom dozom lekova (posebno sistemskih kortikosteroida). Lečenje astme obuhvata medikamentozne, higijensko epidemiološke i edukativne mere.