Kako magla utiče na plućne bolesnike?

maglaVremenske prilike u zimskim danima najviše pogađaju pacijente u starijem dobu, koji su oboleli od bronhijalne astme, magla im steže pluća, izaziva kašalj i šištanje u grudima, otežava disanje i konačno, ugrožava život.
Magla kao uzrok napada astme.
Atmosferska situacija koja ne pogoduje astmatičarima može itekako izazvati teške napade astme, pa je od ključne važnosti da se na vreme jave lekaru i da nikako ne potcenjuju bilo koji od simptoma svoje bolesti.
Ukoliko pacijent nije svestan da je reč o teškom napadu astme, i svoje simptome pripisuje nekim drugim razlozima, to može dovesti do drastičnog pogoršanja već prisutnih simptoma. Naime, rapidno opadanje vrednosti kiseonika u krvi, uz izostanak odgovarajuće terapije, može dovesti do kome i smrti. Zbog toga, pacijenti sa bronhijalnom astmom u poodmaklom životnom dobu uvek trebaju da se jave lekaru ukoliko imaju izražen osećaj gušenja, ako on ne prolazi uz uobičajenu terapiju pumpicom i tabletama, kao i ako im se promene boja i izgled ispljuvka, a pogotovo ako im pomodre lice i usne, a telesna temperatura naglo poraste.
U ovom periodu godine kod starijih pacijenata infekcija je jedan od čestih uzročnika pogoršanja bronhijalne astme. Zbog toga im se savetuje redovna vakcinacija protiv gripa, kao i vakcina koja štiti od najčešćih bakterijskih infekcija pluća, pre svega pneumokoka. Ona se daje jednom u pet godina. Isto tako, važno je izbegavati zadimljene prostorije, obavezno prestati sa pušenjem i ne boraviti u dimu. Trebalo bi, po mogućnosti izbegavati i izlaženje po maglovitom vremenu.
Astma kod osoba starijeg životnog doba ima svoje osobenosti i zbog toga se može izdvojiti kao poseban klinički problem. Posebnu grupu ovih pacijenata čine oni koji imaju dugačak pušački staž i kod njih se obično radi o bronhijalnoj astmi koja je udružena sa hroničnim obstruktivnim bronhitisom i/ili emfizemom pluća, pa veliki broj tegoba izazivaju te dve bolesti.
Spirometrijom do dijagnoze
Najbolja metoda za otkrivanje astme je merenje plućnog kapaciteta ili spirometrija. Kod starijih astmatičara kapacitet pluća je drastično snižen tokom napada, dok se van njega parametri poboljšavaju, ali retko dostižu normalne vrednosti.Takođe, kod starijih pacijenata je potrebno načiniti i rtg snimak pluća jer i neke druge bolesti mogu imati simptome slične astmi, poput tumora pluća, proširenja bronhija i tromba u plućima. Isto tako, i neke kardiološke bolesti koje su česte kod pacijenata starijeg životnog doba, mogu da liče na bronhijalnu astmu, a često su i udružene sa njom. To su koronarna bolest, popuštanje srca sa zastojem, poremećaji srčanog ritma i sl.
primed-2Primed 2 diši lako ne prirodan način smanjuje tegobe kod astmatičara, olakšava disanje i proređuje napade. Preparat je pogodan za primenu i kod pacijenata koji su na terapiji pumpicama ili tabletama, u cilju poboljšavanja efekta terapjie i boljeg kontrolisanja astme. Njegova upotreba se naročito preporučuje u periodima koji su teški za astmatičare, kada im atmosferske prilike ne odgovaraju i kada se i pored primenjene terapije njihovi simptomi održavaju ili čak postaju intenzivniji. Primed 2 diši lako vam omogućava da svoju astmu držite pod kontrolom.