Kako faktori iz okruženja deluju na ispoljavanje astme

Faktori sredine koji mogu da imaju uticaj na ispoljavanje simptoma astme su mnogobrojni. U stambenom prostoru, najčešće se pominju duvanski dim, buđ, isparenja različitih sredstava za održavanje higijene prostora, boje i dr. Od faktora spoljašnje sredine kao što je zagađenje iz vazduha, sumpor dioksid, azot monoksid, ozon, hladan vazduh, visoka vlažnost su poznati faktori koji kod osetljivih osoba mogu da provociraju pojavu simptoma astme. U prilog tome govori i učestalija pojava pogoršanja simptoma astme u periodima povećanja spoljašnjeg zagađenja.

Izloženost štetnim materijama iz smoga može da utiče na pogoršanje kašlja, osećaja nedostatka daha i stezanja u grudnom košu. Takođe, pogoršanjem ovih simptoma, olakšava se i nastanak respiratornih infekcija.

Sporedni produkti koji nastaju sagorevanjem gasa, tečnih i čvrstih goriva koja se koriste u domaćinstvu za zagrevanje i kuvanje, takođe su česti iritansi i provocirajući faktori.

Promene vremenskih prilika takođe mogu da se odraze i na ispoljavanje simtoma alergija i astme. Nagle promene toplog i hladnog vremena, magla, velika vlažnost ili hladan vazduh deluju kao provocirajući faktori i kod osetljivih osoba utiču na pojavu ili pogoršanje postojećih tegoba kod astme i drugih hroničnih disajnih problema.

Duvanski dim se takođe pominje kao faktor rizika, bilo da se radi o pušačima ili sekundarnoj izloženosti duvanskom dimu. Duvanski dim sadrži veliki broj različitih toksičnih materija koji mogu da iritiraju disajne puteve i pogoršaju simptome astme.

Poznavanje delujućih faktora iz okruženja može da doprinese boljem tretmanu astme I dužem održavanju perioda bez pogoršanja tegoba. Svakako, neke faktore ne možemo u potpunosti da izbegnemo, ali poznavanje njihovog dejstva i perioda delovanja može da pomogne u smanjenju ukupne izloženosti.