Fizička aktivnost i alergija

Alergeni često prisutni u spoljašnjoj sredini mogu da remete uobičajeno obavljanje fizičke aktivnosti kod preosetljivih osoba. Zato je važno dobro poznavanje i praćenje sezone i količine alergena u odnosu na doba dana pre planiranih aktivnosti.

Praćenje koncentracije polenovih čestica različitih biljnih vrsta i izražavanje ove koncentracije u smislu visokih ili niskih vrednosti pomaže u organizovanju dnevnih aktivnosti. Naravno, u uslovima u kojima je moguće da se dnevne aktivnosti koje se obavljaju napolju planiraju u skladu sa koncentracijom polena u vazduhu.

Doba dana takođe može imati uticaj na količinu polena različith biljaka, što preosetljive osobe takođe mogu pratiti i u skladu sa tim planirati doba dana za obavljanje fizičke aktivnosti u spoljašnjim uslovima. Tako, veće koncentracije polena ambrozije (u sezoni ambrozije) mogu se detektovati u jutarnjim časovima, dok je polen nekih drugih korova zastupljeniji u popodnevnim i ranim večernjim časovima.

Praćenje klimatskih uslova

Vežbanje napolju trebalo bi izbegavati u toku toplih, suvih i vetrovitih dana, jer ovakvi uslovi uglavnom pogoduju raznošenju većih količina polena.

Povećana vlažnost vazduha takođe, kod osetljivih osoba može da bude provocirajući faktor za pogoršanje simptoma alergije i otežanog disanja. S druge strane, kiša obično povoljno deluje na “čišćenje” vazduha i smanjenje koncentracije alergena u vazduhu, čime se olakšava obavljanje aktivnosti sa manjim rizikom za pojavu simptoma alergije.

Izbor aktivnosti

Hladan, “oštar” vazduh može da provocira otežano disanje, pa npr. trčanje ili druga intenzivna fizička aktivnost po takvom vremenu možda nije najbolji izbor. Plivanje obično povoljno deluje na respiratorne organe. Nekada, u slučaju zatvorenih bazena, višak hlora koji se udiše može da deluje kao iritans.

Dobra kontrola alergije i uzimanje redovne terapije uglavnom omogućava manje ili više normalno bavljenje sportom. Svakako, u zavisnosti od vrste alergije, izraženosti simptoma I drugih individualnih faktora, različite aktivnosti se mogu prilagoditi mogućnostima.