Simptomi i vrste bronhitisa

Bronhitis je oboljenje praćeno zapaljenskim procesom na nivou disajnih puteva. Uglavnom je lakšeg toka i prolazi bez posledica, ali nekada može da izaziva i izraženije neprijatne simptome.

Često može da se nadoveže na prehladu ili neku drugu respiratornu infekciju, obično izazvanu virusima ili bakterijama. Hronični pušački bronhitis ume da bude posebno neprijatna pojava koja u izraženijem obliku može da značajno remeti normalno funkcionisanje. Uzrok bronhitisa može da bude i izloženost različitim hemijskim iritansima.

Kašalj, iskašljavanje i umor tipično se javljaju kod bronhitisa, ali mogu da postoje i kao simptom drugih oboljenja, pa je važno blagovremeno otkriti pravi uzrok, kako bi se i tretman prilagodio postojećem problemu.

U toku bronhitisa, na nivou disajnih puteva dolazi do pojave upale i povećanog stvaranja gustog bronhijalnog sekreta. To dovodi do otežanog prolaska vazduha kroz disajne puteve. Kako višak sekreta u disajnim putevima remeti disanje, javlja se kašalj, čija je uloga eliminisanje viška sekreta i poboljšanje prohodnosti disajnih puteva.

Osnovni simptom bronhitisa je produktivni kašalj koji može da traje nekoliko dana do nekoliko nedelja.

Ostali simptomi mogu da uključuju umor, vizing (zviždanje u plućima pri disanju), stezanje ili tupi osećaj bola u grudnom košu i kratak dah. Povišena temperatura nije karakteristična pojava. Ukoliko se javi, može da ukazuje na prisustvo upale pluća ili gripa.

Bronhitis može da ima akutan ili hroničan tok. Kod akutnog bronhitisa, kašalj se obično javlja nekoliko dana nakon početka simtoma prehlade ili gripa. U početku kašalj je suv, a nakon par dana može da se javi iskašljavanje manje ili veće količine sekreta. Kod većine nekomplikovanih slučajeva, akutni bronhitis prolazi u roku od dve do tri nedelje, ali kašalj može da se zadrži još par nedelja. Uobičajeni uzročnici akutnog bronhitisa su virusi, posebno u zimskom periodu. Doprinoseći faktori su duvanski dim, zagađenje, smog i izloženost štetnim isparenjima.

Kod hroničnog bronhitisa, kašalj i drugi simptomi traju bar tri meseca u toku iste godine. Hronični bronhitis se smatra ozbiljnijim stanjem, zbog promena koje se dešavaju na disajnim putevima koje mogu da pogoduju čestoj pojavi bakterijskih infekcija koje dalje pogoršavaju simptome.

Od uzroka koji dovode do hroničnog bronhitisa, najčešće se pominje pušenje. Profesionalna izloženost toksičnim isparenjima takođe može da bude uzrok, mada znatno ređe u odnosu na pušenje. Aerozagađenje obično doprinosi pogoršanju ispoljavanja simptoma bronhitisa.

Pomenuti simptomi koji prate bronhitis mogu da postoje i kod nekih drugih stanja, kao što su astma, upala pluća, alergije, obična prehlada, sinuzitis, grip, GERB. Nekada, ovi simptomi mogu da budu prva manifestacija prisutne maligne bolesti.

Praćenje simptoma i blagovremeno javljanje lekaru je važno u postavljaju prave dijagnoze. Kod ozbiljnihih stanja rano postavljanje dijagnoze je jedan od važnih faktora za uspešnije lečenje i smanjenje mogućnosti nastanka komplikacija.

Izbor lekova i tretman bronhitisa zavisi od vrste i stepena izraženosti tegoba, o čemu odlučuje lekar.

Prevencija bronhitisa podrazumevala bi izbegavanje uzročnih faktora. Naravno, uglavnom nije moguće da se izbegnu svi delujući faktori, ali važno je pridržavati se osnovnih mera prevencije. Kako je hronični bronhitis najčešće posledica dugogodišnjeg pušenja, izbegavanje duvanskog dima i prestanak pušenja može da bude značajno u prevenciji.

PRIMED 2 JE PRIRODAN PREPARAT NA BAZI KRISTALISANOG LIPOVOG MEDA I KALCIJUMA.
NE SADRŽI VEŠTAČKE BOJE, KONZERVANSE I DRUGE ADITIVE.

Povoljno deluje kod astme, bronhitisa, alergijskg rinitisa, hronične opstruktivne bolesti pluća i pušačkog kašlja.