Najčešći okidači astme

Astma je hronično nezarazno oboljenje disajnih puteva. Karakteriše se povremenom pojavom disajnih tegoba praćenih otežanim disanjem i kašljem.

Postoji konstantan porast obolelih svuda u svetu. Tačan uzrok porasta obolelih nije poznat, ali se smatra da doprinoseći faktori mogu da budu porast higijene, povećana upotreba lekova i drugi.

Faktori koji doprinose pojavi simptoma astme popularno se nazivaju “okidači”.

Pod uticajem okidača dolazi do pogoršanja zapaljenske reakcije i suženja disajnih puteva, što za posledicu ima otežan prolazak vazduha kroz disajne puteve i pojavu simptoma gušenja.

Koji su najčešći okidači asmatičnog napada?

Alergija na buđ, grinje, polen, nutritivne alergene (jaja, kikiriki, riba) manifestuje se simptomima alergijskog rinitisa. Neretko, napad alergijskog rinitisa može da bude uvod u znatno ozbiljniji astmatični napad.

Kućni ljubimci takođe mogu da budu uzrok astmatičnog napada. Perut, odnosno sitni izumrli delovi kože ljubimaca koji se mogu naći u stanu, na nameštaju ili u vazduhu, ukoliko se udahnu, vrlo brzo dovode do pojave simptoma astme kod preosetljivih.

Zagađenje iz vazduha iz spoljašnje sredine ili u kućnim uslovima je uglavnom nemoguće u potpunosti da se izbegne. Smog, isparenja, izduvni gasovi, dim nastao sagorevanjem čvrstih goriva, dim cigarete i dr. deluju kao iritans na disajne puteve i kod zdravih osoba, a posebno kod osoba sa astmom.

Fizička aktivnost ima veoma veliki broj pozitivnih efekata na organizam. Međutim, kod osoba sa astmom, intenzivna fizička aktivnost može da uzrokuje pojavu disajnih tegoba. Zbog toga, potrebno je da se intenzitet i vrsta vežbi prilagodi mogućnostima osobe i njenom zdravstvenom stanju.

Klimatski uslovi, ili tačnije nagla promena klimatskih uslova nepogodno deluje na veći broj hroničnih stanja. Nagle promene vremena uglavnom su praćene i povećanjem broja javljanja astmatičara lekaru, usled pogoršanja simptoma astme.

Poznavanje okidača astme, njihove pojave i učestalosti javljanja u toku dana ili na godišnjem nivou (cvetanje određenih biljaka koje se dešava sezonski) igra značajnu ulogu u tretmanu astme.

Ukoliko je poznato da osoba sa astmom ima i preosetljivost na polen neke biljne vrste, važno je poznavati period cvetanja te biljke, i u tom periodu prilagoditi aktivnosti i terapiju.

PRIMED 2 je prirodan preparat na bazi kristalisanog lipovog meda i kalcijuma.
Ne sadrži veštačke boje, konzervanse i druge aditive.

PRIMED 2 ispoljava povoljno dejstvo kod osoba koje imaju:

ASTMU,
BRONHITIS,
ALERGIJSKI RINITIS,
SINUZITIS,
HRONIČNU OPSTRUKTIVNU BOLEST PLUĆA (HOBP),
PUŠAČKI KAŠALJ.

PORUČITE PRIMED 2: http://primed2.bronhitis.rs/