Alergeni u kućnim uslovima

Najefikasniji način za sprečavanje pojave simptoma alergije je izbegavanje kontakta sa faktorom koji dovodi do alergijske reakcije. Ovaj način je ujedno i najteže postići, s obzirom na to da su najčešći faktori uzročnici alergijskih reakcija veoma zastupljeni svuda oko nas.

U stambenom prostoru, potrebno je da se postigne što bolja ventilacija, održava optimalna vlažnost i temperatura u prostorijama. Na ovaj način može da se smanji ili spreči stvaranje buđi, koja je jedan od najčešćih alergena u kućnim uslovima. Takođe, redovnim održavanjem higijene prostorija, nameštaja i posteljine, smanjuje se koncentracija prašine, grinja i drugih alergena.

Ukoliko su grinje prepoznate kao okidač alergije, savetuje se posebna pažnja pri održavanju higijene posteljine, jastuka i kreveta. Poželjno je da se upotrebljavaju materijali koji onemogućavaju, ili su manje pogodni za razmnožavanje grinja.

Ukoliko nije moguće da se tepisi zamene nekim drugim podnim oblogama, neophodno je da se čiste redovno i temeljno. Kako je usisavanje jedna od metoda za čišćenje, trebalo bi imati u vidu da u toku usisavanja dolazi i do raspršavanja određene količine alergena koja se različito vreme zadržava u vazduhu. Zbog toga, usisavanje ne bi trebalo da vrši osoba koja je alergična, kako bi se izbeglo pogoršanje simptoma.

Uklanjanje alergena je značajno lakše sa čvrstih i glatkih površina, pa je preporuka da se, što je moguće više takvi materijali koriste u opremanju stambenog prostora.

Još neke preporuke za smanjenje rizika od pojave simptoma alergije u kućnim uslovima:

  • Izbegavajte odlaganje odeće van ormara, na krevetu, stolicama i sl. kako bi se smanjilo nakupljanje grinja.
  • Smanjite sitnice i ukrase na policama i otvorenom prostoru, koje usporavaju ili otežavaju održavanje higijene prostora.
  • Ukoliko ne možete da izbegnete upotrebu zavesa, birajte materijal koji je manje pogodan za razmnožavanje grinja
  • U periodima visoke koncentracije polena u vazduhu, preporuka je da se prozori ne otvaraju.
  • Birajte jastuke od materijala nepogodnih za razmnožavanje grinja. Isto važi i za ćebad, posteljinu i druge materijale zastupljene u stanu.

Pored navedenih mera za smanjenje izloženosti alergenima, veoma je važna odgovarajuća terapija, ukoliko lekar utvrdi da je potrebno da se uvedu lekovi koji će pomoći u smanjenju simptoma alergije.