Posts

Opstruktivni bronhitis se može sprečiti!

Hronična obstruktivna bolest pluća je oboljenje progresivnog…

Život sa emfizemom pluća

Iako je emfizem hronično, progresivno oboljenje pluća za koje…

Kako nastaje emfizem pluća?

Emfizem predstavlja hronično, progresivno oboljenje pluća…

Hronični bronhitis i emfizem- sličnosti i razlike

Emfizem pluća i hronični bronhitis su dva tipa hronične opstruktivne…
Nikotin

Istina o pušačkim plućima

Rak nije jedina velika pretnja pušačima, jer zbog bolesti…

Uzroci hroničnog kašlja

Hronični kašalj je kašalj koji traje duže od 8 nedelja u…

Emfizem pluća

Emfizem pluća nastaje kada se disajni putevi distalno od terminalnih…