Akutni i hronični bronhitis

hronicni-bronhitisBronhitis je zapaljensko oboljenje respiratornog sistema koje se karakteriše upalom, otokom i suženjem disajnih puteva. Suženje disajnih puteva dovodi do otežanog disanja praćenog kašljem i iskašljavanjem.
Bronhitis se javlja u dva oblika: akutni bronhitis (traje 1-3 nedelje) i hronični bronhitis (traje minimum 3 meseca u kontinuitetu, ili se javlja bar dve godine uzastopno).
Osobe sa astmom mogu imati tzv. astmatični bronhitis.
Akutni bronhitis je praćen kašljem manjeg ili većeg intenziteta i iskašljavanjem. U većini slučajeva, radi se o virusnoj infekciji, a samo ponekad je u pitanju primarno bakterijska infekcija. Nekada bronhitis počne kao virusna infekcija, ali se nadoveže sekundarna bakterijska infekcija.
Hronični bronhitis je ozbiljno, dugotrajno stanje koje uglavnom zahteva dugoročnu primenu odgovarajućih lekova. Ukoliko ste pušač, i obolite od akutnog bronhitisa, značajno je teži i duži oporavak. Svaka cigareta progresivno oštećuje sićušne “dlačice” na površini epitela respiratornih organa, koje su odgovorne za pravilnu drenažu sekreta i eliminaciju mikroorganizama i drugih čestica koje dospevaju u disajne puteve. Kod dugogodišnjih pušača primećuje se trajno oštećenje epitela i otežano iskašljavanje sekreta iz disajnih puteva. Nakupljanje sekreta pogoduje zadržavanju i razmnožavanju mikroorganizama i stvara uslove za razvoj hroničnog zapaljenja. Hronični bronhitis je jedan od dva glavna tipa hroničnih opstruktivnih bolesti pluća (HOBP). Drugi najučestaliji tip HOBP je emfizem.
Akutni bronhitis je najčešće bezazlena, prolazna virusna infekcija koja brzo prolazi. Međutim, hronični bronhitis zahteva ozbiljniji pristup tretmanu. Pre svega, ukoliko je osoba pušač, neophodno je prestati sa pušenjem. Prestanak pušenja u značajnoj meri ubrzava izlečenje i poboljšava prognozu. Infekcija se rešava primenom odgovarajućih antibiotika, u slučaju prisutne bakterijske infekcije. Takođe, da bi se bronhitis brže i efikasnije izlečio, preporučuje se upotreba lekova ili preparata koji pomažu eliminaciju nakupljenog sekreta.
Eliminacijom sekreta iz disajnih puteva olakšava se disanje i ubrzava izlečenje infekcije i poboljšava se opšte stanje. U ovu svrhu mogu se koristiti različiti preparati.
Od prirodnih preparata, preporučujemo upotrebu PRIMED 2 Diši lako. PRIMED 2 pomaže da se razgradi i iskašlje gust bronhijalni sekret, na taj način se “čiste” disajni putevi, olakšava disanje i ubrzava izlečenje respiratornih infekcija. PRIMED 2 je pogodan za vremenski neograničenu primenu, bez neželjenih efekata.