Zapaljenje plućne maramice

Pleurisy, X-rayZapaljenje plućne maramice ili pleuritis je zapaljenje dvoslojne maramice koja obavija pluća i između čijih listova se nalazi mala količina tečnosti koja omogućava nesmetane pokrete pluća. Pleuritis se javlja kao komplikacija raznih bolesti.
Kada je upaljena,dva lista plućne maramice ne mogu da klize jedan preko drugog i to je ono što prouzrokuje simptomatologiju. Simptomi su jako neprijatn, javlja se oštar bol pri disanju koji prolazi na upotrebu lekova protiv bolova.
Oboljenja tokom kojih može doći do pojave pleuritisa su: pneumonija, autoimune bolesti, tuberkuloza, plućna embolija, trauma grudnog koša, prelom rebara, tumori pluća, postoperativne komplikacije, metabolički poremećaji…
Simptomi koji ukazuju na razvoj pleuritisa!
Na ovu bolest nam ukazuju sledeći simptomi: bol u grudima, nedostatak daha, suvi uporan kašalj, povišena temperatura zavisno od uzroka, noćno znojenje, glavobolja, anoreksija i gubitak u težini,
Oštar bol u grudima se javlja i pogoršava sa kašljanjem, kijanjem i dubokim disanjem. U nekim slučajevima, bol se širi od grudi pa prema ramenima. Kada se kao komplikacija pleuritisa javi akumulacija tečnosti (pleuralni izliv) između listova maramice obično dolazi do prestanka simptoma, jer tečnost služi kao mazivo. Ovo poboljšanje je prolaznog karaktera jer pleuralni izliv sam po sebi ima svoje simptome koji mogu biti još i teži.
Postavljanje dijagnoze pleuritisa.
Kliničkim pregledom stetoskopom se može čuti struganje kao posledica trenja između dva lista maramice. Rengenski snimak pluća pokazuje određene promene, ali to nije dovoljno za postavljanje dijagnoze. Da bi se ozbiljna stanja isključila ponekada je potrebno uraditi skener (komjuterizovana tomografija) i nuklearnu magnetnu rezonancu grudnog koša.
Testovi krvi pokazuju postojanje infekcije ili nekih autoimunih bolest koje su često povezane sa ovim stanjem.
Biopsija pleure se izvodi ukoliko se javi sumnja na postojanje malignog procesa ili tuberkuloze. Takođe, na punktiranom sadržaju se mogu raditi serološki, mikrobiološki i citološki testovi.
Invazivni metoda kojom se  ankim cevima sa malim kamerama na vrhu ulazi u grudnu duplju (torakoskopija) i vrši snimanje unutrašnjosti je još jedna od metoda dijagnostike bolesti.
Kako se leči pleuritis?
Nаjvаžniji cilj u lečenju pleuritisa je smanjivanje infekcije koje se postiže antibioticima ukoliko je infekcija bakterijskog porekla, ali kod virusnih infekcija oni nisu efikasni, već ova oboljenja često prolaze sama od sebe. Kod pleuritisa tuberkuloznog porekla, potrebna je kombinacija tri antibiotika.
Lekovi protiv zapaljenja i bolova pomažu u smanjivanju simptoma (Ibuprofen i Aspirin), kao i lekovi protiv kašlja ukoliko taj simptom postoji.
Ukoliko postoji veća količina tečnosti usled zapaljenja pleure, ta tečnost se mora evakuisati što se postiže punkcijom u bolničkim, ili ambulantnim uslovima.
Lečenje osnovnog oboljenja koje izaziva pleuritis je obavezno.