Procena efikasnosti PRIMED 2 u ublažavanju disajnih tegoba

PRIMED 2 dijetetski proizvod na bazi meda nastao je pre više od decenije, kao rezultat porodične tradicije i iskustva u proizvodnji i upotrebi pčelinjih proizvoda.

PRIMED 2 se posebno izdvaja prirodnim sastavom i odsustvom neželjenih efekata pri dugotrajnoj upotrebi, kod dece i odraslih.

U cilju praćenja efikasnosti, sproveli smo naše prvo interno istraživanje o zadovoljstvu korisnika upotrebom dijetetskog proizvoda PRIMED 2.

Istraživanje je sprovedeno telefonskim putem, na uzorku od 983 ispitanika, od kojih je 481 ušlo u dalju obradu dobijenih podataka. *

Ispitanici koje smo kontaktirali imali su zadatak da ukratko opišu svoje iskustvo u toku upotrebe PRIMED 2 i da daju ocenu od 1-5 u skladu sa njihovim subjektivnim mišljenjem o ostvarenim rezultatima upotrebe PRIMED 2 proizvoda.

U ukupnom uzorku od 481 ispitanika, srednja ocena kojom su ispitanici ocenili delovanje PRIMED 2 preparata bila je 4.11.

Prema dužini upotrebe proizvoda, ispitanike smo podelili u 4 grupe: do mesec dana upotrebe, 1-3 meseci upotrebe, 3-6 meseci upotrebe i duže od 6 meseci upotrebe.

U grupi od 121 ispitanika koji su PRIMED 2 upotrebljavali do mesec dana, srednja ocena kojom su ispitanici ocenili delovanje PRIMED 2 proizvoda bila je 3.90.

U grupi od 180 ispitanika koji su PRIMED 2 upotrebljavali 1-3 meseci, srednja ocena kojom su ispitanici ocenili delovanje PRIMED 2 proizvoda bila je 3.97.

U grupi od 68 ispitanika koji su PRIMED 2 upotrebljavali 3-6 meseci, srednja ocena kojom su ispitanici ocenili delovanje PRIMED 2 proizvoda bila je 4.16.

U grupi od 112 ispitanika koji su PRIMED 2 upotrebljavali duže od 6 meseci, srednja ocena kojom su ispitanici ocenili delovanje PRIMED 2 proizvoda bila je 4.52.

Ocena

Broj ispitanika

Procenat

1

3

2.48 %

2

10

8.26 %

3

27

22.32 %

4

37

30.58 %

5

44

36.36 %

Ukupno

121

Tabela 1. Grupa ispitanika koji su PRIMED 2 upotrebljavali do mesec dana

Ocena

Broj ispitanika

Procenat

1

9

5 %

2

6

3.33 %

3

38

21.11 %

4

56

31.11 %

5

71

39.45 %

Ukupno

180

Tabela 2. Grupa ispitanika koji su PRIMED 2 upotrebljavali 1-3 meseci

Ocena

Broj ispitanika

Procenat

1

3

4.41 %

2

1

1.47 %

3

11

16.18 %

4

20

29.41 %

5

33

48.53 %

Ukupno

68

Tabela 3. Grupa ispitanika koji su PRIMED 2 upotrebljavali 3-6

meseci

Ocena

Broj ispitanika

Procenat

1

2

1.79 %

2

1

0.89 %

3

9

8.04 %

4

25

22.32 %

5

75

66.96 %

Ukupno

112

Tabela 4. Grupa ispitanika koji su PRIMED 2 upotrebljavali duže od 6 meseci

Dobijeni rezultati pokazuju porast srednje ocene sa povećanjem vremena upotrebe PRIMED 2.

To bi moglo da ukaže na značaj dužine primene proizvoda na ispoljavanje blagotvornih efekata.

Pretpostavlja se da i drugi faktori mogu da utiču na pojavu ili odsustvo očekivanih povoljnih rezultata upotrebe, kao što su vrsta i dužina trajanja disajnih tegoba, kao i godine starosti, opšte zdravstveno stanje ili prisustvo drugih pridruženih zdravstvenih poremećaja.

* 502 osobe koje nisu ušle u dalju obradu nisu želele da učestvuju u anketi, nisu bile dostupne ili se nisu javile na telefon. Takođe, neki od kontaktiranih ispitanika imali su neki drugi problem koji ni ne ulazi u opis delovanja PRIMED 2 proizvoda, ili su istovremeno upotrebljavali više različitih proizvoda sa istom namenom, što je onemogućilo realnu procenu ostvarenih efekata.

PRIMED 2 je prirodna formula na bazi kristalisanog lipovog meda i kalcijuma.
Ne sadrži veštačke boje, konzervanse i druge aditive.

PRIMED 2 ispoljava povoljno dejstvo kod osoba koje imaju:

ASTMU,
BRONHITIS,
ALERGIJSKI RINITIS,
SINUZITIS,
HRONIČNU OPSTRUKTIVNU BOLEST PLUĆA (HOBP),
PUŠAČKI KAŠALJ.

PORUČITE PRIMED 2: http://primed2.bronhitis.rs/