Akutna plućna insuficijencija

PlućaKarakteriše se naglim pogoršanjem nivoa gasova u krvi sa manifestnom hiperkapnijom (Pa CO2 < 6,7Pa/
50mmHg) i hipoksemijom ( Pa 02 < 6,7 kPa/50mmHg).

Deli se na:

1. Hiperkapnički oblik – povišen Pa CO2 i snižen Pa O2
2. Hipoksemični oblik – snižen Pa O2 a Pa CO2 normalan ili čak snižen

Hiperkapnički oblik – nastaje zbog hipoventilacije, bilo zbog smanjenja ukupne minutne ventilacije,
ili zbog smanjenja alveolarne ventilacije uz održanu ukupnu minutnu ventilaciju. Najčešći uzroci su
intoksikacije, povrede glave i neuromuskularne bolesti.

Takozvana relativna hipoventilacija se javlja kod onih koji od ranije imaju hronično oboljenje pluća –
hronični bronhitis, emfizem, astma. Postoji nesrazmera između ventilacije i perfuzije pluća, sa lošom
distribucijom ventilacije zbog opstrukcije pojedinih partija pluća.

Hipoksemički oblik – poremećen je odnos između plućne ventilacije i perfuzije.

Klinička slika:

Simptomi osnovne bolesti, hiperkapnija, respiratorna acidoza, hipoksemija. Povećani intrakranijalni
pritisak (zbog vazodilatacije moždanih krvnih sudova) – dezorijentacija, nemir, sopor čak i koma.
Bolesnici su oznojeni, porast arterijskog pritiska, a kasnije sa porastom hiperkapnije i pojavom
respiratorne acidoze smanjuje se udarni volumen srca i krvni pritisak pada. Moguća je i cijanoza,
aritmije, kao i krvarenje iz gastrointestinalnog trakta.

Dijagnoza:

Obavezno određivanje koncentracije gasova u arterijskoj krvi, acidobazni status, testovi plućne
ventilacije, hidroelektrolitski balans, standardna laboratorija i rtg snimak pluća.

Terapija:

Boravak u intenzivnoj nezi, održavanje prohodnosti disajnih puteva, položajna drenaža, nazotrahealna
sukcija, infuzije, stimulacija dubokog disanja, promena položaja u postelji, lupkanje po grudnom košu,
primena bronhospazmolitika, antibiotika, eventualno veštačka ventilacija endotrahealnim tubusom
i bronhoskopija radi uklanjanja sluzi koja se teško uklanja sukcijom. Primena sekretolitika, korekcija
hipoksemije, i najvažnije uklanjanje uzroka koji su doveli do akutne plućne insuficijencije. Ukoliko su
uzrok hronične plućne bolesti, može se primenjivati Primed 2 – diši lako, kao prevencija nastanka akutne
plućne insuficijencije!