rtg pluća

acidoza Pluća

Akutna plućna insuficijencija

Karakteriše se naglim pogoršanjem nivoa gasova u krvi sa manifestnom hiperkapnijom (Pa CO2 < 6,7Pa/ 50mmHg) i hipoksemijom ( Pa 02 < 6,7 kPa/50mmHg). Deli se na: 1. Hiperkapnički oblik – povišen Pa CO2 i snižen Pa O2 2. Hipoksemični oblik – snižen Pa O2 a Pa CO2 normalan ili čak snižen Hiperkapnički oblik – […]