, , ,

Inhalaciona terapija drži astmu pod kontrolom.

Na otežano disanje, pritisak u grudima, zviždanje i kašalj…
,

Okidači astme

Simptomi astme mogu biti pokrenuti različitim faktorima. Ovi…